Film : Koineto

Writer/Director : Madhab Raj Kharel

Producer :Renuka Kharel and Kamala Kumari Joshi

Production Design : Jeetendra Gajurel

Camera : Janakraj Adhikari

Fight : Kiran Dahal

Dance : Rupesh Upreti

Production : Ganga Bhujel and Arjun Kharel

Finance Officer : Sabita Regmi

Marketing : Ghyamjo Lama and Tulasi Raman Neupane

International PR Director / Distributor  : Bishnu Baral (Prabesh Samrat Baral)

Research : Nawaraj Duwadi

Editing : Pradeep Dahal and Samir Miya

Post-Porduction  :Media and Entertainment PVT. LTD

Publicity Design : National Power News National Magazine

Cast

Shreedev Bhattarai, Saniya Khan, Sriju Adhikari, Ganga Bhujel, Nawaraj Rimal, Keshav Sapkota, Kishor BC, Motiram Jaisi, Dipesh Jaisi, Sahil Chaudhary, Bimala Rokka, Rabindra Bam Malla etc.

Target Release Date : 2017  November

                  

Film : Dhunge youg

(Stone Era….The Human Civilization)

Writer/Director : Madhab Raj Kharel

Producer :Renuka Kharel and Kamala Kumari Joshi

Production Design : Jeetendra Gajurel

Camera : Janakraj Adhikari

Fight : Shanker Maharjan

Dance : Hari Kanwar

Production :  Indar Rijal and Ram Bd. Khatri

Finance Officer : Rajan Kharel

Marketing : Ghyamjo Lama and Tulasi Raman Neupane

International PR Director / Distributor  : Bishnu Baral (Prabesh Samrat Baral)

Research : Nawaraj Duwadi and Madhab Raj Kharel

Editing : Anil Shrestha, Kiran Adhikari and Ananta Ghimire

Post-Porduction  :Media and Entertainment PVT. LTD

Publicity Design : National Power News National Magazine

Cast

Shreedev Bhattarai, Prajol Giri, Sanjog Rana, Mahima silawal, Soniya Sharma, Bishnu Panthi, Pawan Khadka, Rabi KC, Suraj Shrestha, Anik Lama, Om Shrestha, Isha Gautam, Bhuwan Bhujel etc

Target Release Date : 2018 march